Reinhard protesterte på naboane sine husplaner. No har han fått svaret han ønskte seg.

Reinhard og Ute Seggewiss hyra advokat for å stoppe naboane sine byggeplanar. Det førte fram.