Difor valde Sara (26) og Lars Erik (28) å flytte til Sande framfor Førde

– Bustadmarknaden i Førde har så høge prisar. Her er det billegare, og vegen til Førde er uansett ikkje så lang.