Ukjent sjåfør krasja her, sjekk kva det kosta

Reparasjonen kosta over 11.000 kroner. Statens vegvesen har ikkje klart å finne ut kven syndaren var.