Sigrid (18) starta underskriftskampanje om å erklære klimakrise. No har fylkestinget høyrt etter

Etter at Sigrid samla inn nesten 700 underskrifter i kampanjen «Erklær klimakrise NÅ! Sogn og Fjordane» har fylkestinget erklært klima- og miljøkrise.