Asiatisk tjuvfiskar har slått seg ned i Sunnfjord

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

FLORA: I løpet av dei to siste somrane har fuglearten asiatisk mellomskarv etablert seg langs fleire av elvane og ferskvatna i fylket. Det er dårleg nytt, meiner dei som kultiverer allereie hardt truga lakse- og sjøaurebestandar – og dei ber om tiltak.