Over 400 sauer drepne av hund

Dei fem siste åra har 416 sauer landet over blitt tekne av hund. Men mørketala er store, meiner Statens naturoppsyn.