Kreftsjuke Kjell Tonheim har ei stor våpensamling, men sønene får berre arve tre våpen kvar

Kjell Tonheim har uhelbredleg kreft. I mange år kjempa han for å behalde garden i familien. No kjempar han for at sønene skal få behalde våpensamlinga hans.