Her tek reven måren. – Eg blei overraska

Jeger Odd Arild Dale monterte eit viltkamera i skogen for meir enn åtte år sidan. Nyleg fanga kameraet noko uvanleg.