Jan Bjarte (43) har gått på Skåla kvar månad i eitt år

– Eigentleg skulle eg ha vore ute i naturen heile tida, seier Jan Bjarte Skrøppa. Han meiner turen smakar aller best når den er tyngst mogeleg.