Her skal nye Klettatunnelen komme ut av fjellet

Vegvesenet vil overvake tunnelen med kamera for å trygge dei gåande og syklande.