Ikkje kork likevel. Statens vegvesen tillèt utbygging

Etter å ha fått nye berekningar seier Statens vegvesen likevel ja til utbygging i sentrum sør i Førde.