Førdepakken vil inn i bygga langs Langebruvegen for å filme

I forbindelse med Førdepakken sitt arbeid i Langebruvegen, vil Statens vegvesen filme innsida av bygga.