Bilskadesenteret vann i retten. Førde kommune må betale tilbake millionar

Bilskadesenteret Eigedom AS fekk fullt ut medhald i sine krav. Kommunen må betale tilbake pengar som skulle gå til mellom anna gang- og sykkelveg. Renter og sakskostnader kjem i tillegg.