Samferdsledepartementet: Førdepakken kan endrast og leggast fram til Stortinget på nytt

Kjartan Myklebust, Lidvin Osland og Odd Skrede meinte Sunnfjord-politikarane har ein gyllen sjanse til å gjere endringar på Førdepakken. Det viser seg at dei har rett.