Varlid: Førdepakken vil ikkje bygge gangbru her

Politikarane vil ha gangbru, men Førdepakken vil ikkje ta den inn som ein del av bruprosjektet ved Førdehuset.