Føreslår å plassere ny fotballbane her

Dagens kunstgrasbane ved Førdehuset vil truleg forsvinne. No har kommuen fått råd om kvar dei kan bygge ny.