Førdepakken må leite etter skip i Jølstra

«Landabryggja» ved Jølstra gjer at Bergen Sjøfartsmuseum trur det kan vere fleire freda kulturminne i vatnet.