Slik kan den nye gangbrua i Førde bli

To arkitektfirma har levert forslag til ny gang- og sykkelbru mellom Storehagen og Naustøyna.