No opnar Førdepakken pengesekken. Sjå planane

I den nye mini-Førdepakken er det valt ut 14 prosjekt. Totalkostnaden kan bli mellom 328 og 725 millionar kroner, men det finst berre 120 millionar å bygge for. Det blir derfor hard kamp om pengane.