Her låg det uventa kostnader i bakken

Uventa arbeid med vass- og avløpsnettet har førebels kosta 6,8 millionar kroner før moms. Totalen er framleis ikkje kjent.