Førdepakken: Må fjerne endå fleire tre i sjukehusparken

Tidlegare har Riksantikvaren gitt løyve til å felle 27 tre i den freda sjukehusparken. No har Statens vegvesen fått grønt lys for å felle ti til.