Dette blir truleg bruløysinga ved Førdehuset

På torsdag skal det avgjerast kvar brua skal ligge. Mange tvilar framleis, men eitt alternativ peikar seg tydeleg ut. Uansett må brua landast no.