Artic Mineral Resources har avtale med Lutelandet om bruk av fjellmassane

Gruveselskapet har avtale om plassering av restmassar på Lutelandet. Ser også på moglegheita å prossesere steinmassane der.