Sette øvre aldersgrense på Halloween-fest. Det strid mot lova

2. november er det Halloween-fest på Treskeværket, men dei over 30 år var ikkje velkomne. Før no.