Speed date for elevar i Førde: – Ein må berre ta moglegheita

Equinor og andre ønsker seg fleire lærlingar. – Ei flott moglegheit for både elevane og bedriftene til å vise seg fram, seier Jorunn Eide Kirketeig.