Køyrde ut på feil side av vegen og kolliderte i bergknaus

Begge airbagane vart utløyste og bilen snurra rundt då ein mann i sekstiåra kolliderte i ein bergknaus på fylkesveg 609.