Norene (30), Olivia (25) og Lidunn (25) på trening- og kosthaldsforedrag: – Imponerte

Arrangørane bak gratis kosthald- og treningskveld hadde venta ti besøkande. Det kom hundre.