Foreldre var på elevframsyning. Ni fekk bot for feilparkering

Foreldre tok seg fri frå jobb og stressa for å nå elevframsyning. Resultatet vart mange bøter for feilparkering.