Vidar har ikkje budd i huset sitt i Movika på tre veker. Men éin ting er han sikker på

Han og sambuaren er fast bestemt på å bu i Movika og stolar på at NVE kjem til å sikre huset mot flaum og jordskred.