Naboane bygde garasje inn på tomta til Tim Ørjan. No krev han at den skal bli riven

Naboane hevda dei ikkje visste at garasje-overbygget deira delvis står inne på Tim Ørjan Aase si tomt.