Får bygge høgt ved Jølstra, men mister spissen

Formannskapet i Sunnfjord vil gje Førdegården AS lov til å bygge fem etasjar ved Jølstra.