Sparebanksjefen: – Det er synd at fusjonen mellom Sunnfjord Energi og SFE ikkje vart noko av

Trond Teigene tykkjer at innsalet og diskusjonen rundt ein mogleg fusjon mellom SE og BKK til tider har vore einsidig og mangla nyansar.