Jeanette (26): – Bu deg på venting i inntil 30 minutt på E39 aust for Førde

Vegvesenet skal setje opp 160 veglys, byggje ny lågspentlinje, samt rive ei gamal løe, alt langs E39 på strekninga Kronborg – Sunde i Førde.