Desse jentene meiner dei med påverknadskraft bør ta ansvar

Dei fire tredjeklassingane på Hafstad vgs. meiner påverkarane bør bruke plattforma si til å oppfordre til god moral, framfor eit skeivt kroppsideal.