Her får Ola ja. Deretter klikkar publikum fullstendig

Ola Weel Skram lot seg ikkje skremme av 320 personar i salen. Han tok mot til seg og fekk ja frå kjærasten under søstera sin konsert.