Jaktar fem nye sjefar

Når Hordaland og Sogn og Fjordane skal bli Vestland skal også kollektiveininga slå seg saman. Dette har så langt resultert i fem nye leiarstillingar.