Skulane klarer seg med mindre kunstgrasbane

Dei tre skulane rundt Førdehuset har fått spørsmål om dei klarar seg med ei niarbane ved Førdehuset. Alle har svart ja.