Vil ha parkering langs E39 under cup: – Trafikkfarleg!

Statens vegvesen meiner løysinga Langeland skisenter ønskjer er trafikkfarleg – og særleg for born.