Emilie Næss går tredjeåret på sjukepleiarutdanninga i Førde og har valt å ta fordjupningspraksisen sin i Afrika.
Privat

På innsida av Zambia

– Ungen din er død. Kom over det! Åtte eventyrlystne sjukepleiarstudentar frå Høgskulen i Førde fekk eit brutalt møte med dagleglivet på eit sjukehus i Zambia.
Publisert