I ti år har kvinner måtte føde døde foster på fødeavdelinga – men det er ikkje planar om å endre praksisen

Kvinner har klaga på å måtte føde sine døde foster medan dei må høyre på nyfødde born som skrik. Likevel meiner sjukehuset at det er best for kvinnene å utføre abortane på fødeavdelinga.