Slik vil Førdepakken endre sentrum sør

Eit stort torg utan bilar frå Peak Sunnfjord til tingretten. 100 færre parkeringsplassar, og færre kryss. Mange nye meter med gang- og sykkelveg.