Desse 30 stadene i Førde blir det foreslått å beskytte

12. januar 2019, kl. 22:00

Dette er dei foreslåtte omssynssonene i Førde sentrum. Bilde og tekst er henta frå framlegg til kulturminneplan.