Etterlyser engasjement for byen og folka

Planleggar og arkitekt Arve Seger har pensjonert seg og skal flytte til Voss. Han forlèt Førde med ein tydeleg beskjed til politikarane.