No skal det bli gangveg her – startar vegarbeid på E39

Mesta skal bygge ny gang- og sykkelveg. Kva som skjer med Farsund-krysset er framleis usikkert.