NAF-leiaren: – Norled står fram som uryddige

NAFs lokalavdeling i Fjordane og Ytre Sogn har bede juristar vurdere om Norled hadde juridisk heimel for å gje Kjell Skaaheim tilleggstakst.