Naboane meinte den nye vegen var ulovleg og klaga. No har dei fått svar

Naboane i Haresporet fekk ein veg mellom husa. Dei meiner det er ein gangveg, som er ulovleg. Kommunen meinte det er ein sti, som er lovleg.