Leitar framleis etter sjåføren. No har firmaet blitt avhøyrt

Politiet har enno ikkje klart å spore opp varebilsjåføren som nyleg gjorde ei hasardiøs forbikøyring på rv. 5