Denne skulevegen er så farleg at elevane får gratis skuleskyss

Opplæringslova slår fast at dei som har farleg skuleveg, skal ha gratis skuleskyss. Her er Førde kommune sine vurderingar.