Arne Stang har rydda opp i Norsk Bergsikring

– Det gjekk litt fort dette her, i ein bransje eg ikkje kjende og beherska, seier Arne Stang (71).