Dei er ikkje einige om bruavgjerda

Leiar i Førde IL meiner bystyrets vedtak vil gå utover utviklinga og planane til idretten i Førde. Venstrepolitikaren er ikkje einig. – Det er mykje potensial igjen.